Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu opinii na temat działań na rzecz osób żyjących z HIV/ AIDS oraz ich potrzeb i oczekiwań w obszarze wsparcia pozamedycznego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie maks. 15 minut (www.BadanieNaPlus.pl).

Badanie realizowane jest przez Społeczny Komitet ds. AIDS, w ramach projektu Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-2014 (program “Obywatele dla Demokracji”, finansowany ze środków EOG).

Wczoraj, 17 marca, zakończyła się w Wiedniu 58. Sesja Komisji ONZ ds. Środków Odurzających (CND, Commission on Narcotic Drugs). Jednym z wielu dyskutowanych wątków było medyczne zastosowanie substancji psychoaktywnych. To dla Polski ważne, bo zbiega się z trwającą w kraju debatą o stosowaniu medycznej marihuany i leków opioidowych.

Global Drug Survey (Międzynarodowy Sondaż Narkotykowy) to jedno z największych na świecie i wiarygodnych źródeł informacji na temat trendów używania narkotyków.

Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja badania, podczas której na całym świecie zbierane są dane od użytkowników różnych substancji psychoaktywnych. W anonimowym wywiadzie poruszane są tematy z zakresu zdrowia, polityki, społeczeństwa, technologii, prawa karnego i lajfstajlu.

ANKIETA DLA UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW


Projektujący ankietę on-line zapewnili respondentom anonimowość i poufność wywiadu. Gromadzą wyłącznie informacje, których udzielili respondenci, a dodatkowo jedynie czas zakończenia badania i numer epoc. Nie śledzą ani nie rejestrują numerów IP, rodzaju używanej przeglądarki i jej wersji, respondenci nie muszą podawać swoich danych osobowych.

Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych w części leczniczej jest próbą odpowiedzi, dlaczego polski model pomocy i leczenia uzależnień narkotykowych, mimo zaangażowania znacznych zasobów, tak słabo i nieadekwatnie reaguje na potrzeby społeczne. Dlaczego tak bardzo rozmija się z europejską wizją pomocy i w jakim stopniu zależny jest od paru monopolizujących rynek świadczeń organizacji pozarządowych.

Raport prezentuje najnowsze dane, na temat tego jak działa obecna Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Opisuje zarówno działania policji, prokuratorów oraz sądów wobec osób uzależnionych od narkotyków lub narkotyków używających. Analizuje skuteczność nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która miała miejsce w 2011 roku.

Raport jest próbą opisania sytuacji i potrzeb odbiorców programu redukcji szkód w Warszawie, realizowanego przez Fundację Redukcji Szkód. Autorzy mają wieloletnie doświadczenie pracy z użytkownikami substancji psychoaktywnych — od 1999 r. do grudnia 2011 r. w ramach Centrum Redukcji Szkód Monar, obecnie w Fundacji Redukcji Szkód — niezależnej organizacji pozarządowej, mającej na celu stworzenie i rozwijanie adekwatnej do potrzeb oferty pomocy dla użytkowników substancji psychoaktywnych oraz kreowanie zintegrowanego systemu pomocowego.

 

POBIERZ RAPORT

 

poniedziałek, 01 październik 2012 10:06

Międzynarodowa Konferencja Redukcji Szkód - Wilno 2013

W dniach 9-12 czerwca 2013 roku w stolicy Litwy - Wilnie, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Redukcji Szkód.

Temat konferencji: "Wartości redukcji szkód". Więcej na temat konferencji przeczytacie tutaj International Harm Reduction Conference 2013

Niniejsze streszczenie jest podsumowaniem wyników pracy uczestników konferencji na temat dostępności i skuteczności serwisów redukcji szkód w Polsce. Spotkanie, które odbyło się 26 czerwca 2012 roku w Warszawie, dotyczyło wytycznych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) i Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA, ang. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) nt. zapobiegania i nadzoru nad chorobami zakaźnymi wśród osób używających narkotyków drogą iniekcyjną oraz ich przełożenia na Polskę.

Konferencja zorganizowana została przez EMCDDA, UNAIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Polski Zakład Higieny i Global Drug Policy program w Open Society Foundations, oraz we współpracy z Krajowym Biurem ds. AIDS, Społecznym Komitetem ds. AIDS, Fundacją Redukcji Szkód, Polską Siecią Polityki Narkotykowej i Stowarzyszeniem Pacjentów Substytucyjnych JUMP'93.

Aksamitna rewolucja 1989 roku, kończąca czterdziestojednoletnią dominację radziecką w Czechosłowacji, poruszyła wyobraźnię całego świata i do dzisiaj pozostaje inspiracją dla społeczeństw dążących do wyzwolenia spod autorytarnej władzy za pomocą środków pokojowych. We wczesnych latach transformacji władze czeskie, inaczej niż władze pozostałych krajów byłego bloku wschodniego, zaczęły rezygnować z represji wobec użytkowników nielegalnych środków odurzających na rzecz bardziej wyważonej polityki uwzględniającej swobody obywatelskie.

Wraz ze schyłkiem rządów komunistycznych rynek narkotykowy i spożycie nowych narkotyków osiągnęły w Czechach niespotykaną dotąd skalę i widoczność społeczną. Niektórzy specjaliści, posiadający doświadczenie w walce z uzależnieniami, szybko dostrzegli, że nowa sytuacja społeczna będzie wymagała rozrostu zaplecza pomocowego dla uzależnionych, a tym samym współpracy pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a rządem. Zdołali przekonać władze, że polityka narkoty-kowa powinna być polem działania dla wielu sektorów, nie tylko organów ścigania. Rozwijające się po 1989 roku organizacje pozarządowe zaczęły działać na rzecz szerokiej dostępności usług medycznych i socjalnych dla osób używających substancji psychoaktywnych.

Globalna wojna z narkotykami poniosła klęskę pociągając za sobą fatalne skutki dla jednostek i społeczeństw na całym świecie. Pięćdziesiąt lat po podpisaniu Jednolitej Konwencji
o Środkach Odurzających ONZ i czterdzieści lat po tym, jak prezydent Nixon rozpoczął wojnę amerykańskiego rządu z narkotykami, konieczne są zasadnicze reformy w polityce kontroli nad substancjami psychoaktywnymi zarówno w poszczególnych krajach, jak i na świecie.

Potężne wydatki przeznaczane na kryminalizację i środki represji skierowane przeciw producentom, handlarzom i konsumentom nielegalnych substancji psychoaktywnych nie spełniły swej roli - dostawy i konsumpcja nie zmniejszyły się. Sukcesy w eliminowaniu jednego źródła dostaw narkotyków są pozorne, bo w miejscu tego zlikwidowanego natychmiast powstają następne. Środki represji stosowane wobec konsumentów nielegalnych substancji psychoaktywnych blokują wysiłki państw, zmierzające do zmniejszenia liczby zakazeń HIV i zachorowań na AIDS, zmniejszenia liczby zgonów z powodu przedawkowania narkotyków i innych negatywnych konsekwencji ich używania. Rządowe wydatki na nieskuteczne strategie, mające na celu zmniejszenie dostępności i penalizację, można by przeznaczyć na oparte na naukowych dowodach strategie ograniczania popytu
i redukcję szkód.


 


 
 

moje leczenie mój wybór