czwartek, 24 styczeń 2013 18:34

Raport dotyczący sytuacji i potrzeb odbiorców programu redukcji szkód

Raport jest próbą opisania sytuacji i potrzeb odbiorców programu redukcji szkód w Warszawie, realizowanego przez Fundację Redukcji Szkód. Autorzy mają wieloletnie doświadczenie pracy z użytkownikami substancji psychoaktywnych — od 1999 r. do grudnia 2011 r. w ramach Centrum Redukcji Szkód Monar, obecnie w Fundacji Redukcji Szkód — niezależnej organizacji pozarządowej, mającej na celu stworzenie i rozwijanie adekwatnej do potrzeb oferty pomocy dla użytkowników substancji psychoaktywnych oraz kreowanie zintegrowanego systemu pomocowego.

 

POBIERZ RAPORT

 


 


 
 

moje leczenie mój wybór