Nasze działania:

 • wymiana sprzętu iniekcyjnego ruchoma i stacjonarna, w tym wymiana pośrednia przez odpowiednio dobranych klientów
 • wydawanie prezerwatyw, środków opatrunkowych, niektórych leków (depozyt leków), wody do iniekcji, wacików
 • zbiórka i rozdawnictwo odzieży
 • wykonywanie opatrunków
 • wydawanie posiłków (jeden gorący posiłek dziennie), kawy i herbaty
 • udostępnienie świetlicy, sprzętu RTV
 • umożliwienie dokonania ablucji, wyprania odzieży lub jej utylizacji.
 • odwiedziny klientów osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych - oferujemy pomoc w załatwianiu leczenia, wysyłanie paczek żywnościowych)
 • odwiedziny oddziału szpitalnego HIV/AIDS przy ulicy Wolskiej (działania motywacyjne, pomoc w załatwianiu bieżących spraw pacjentów)
 • edukacja w zakresie bezpieczniejszych sposobów przyjmowania narkotyków, w tym bezpieczniejszego wykonywania iniekcji, oraz edukacja dotycząca
  udzielania pierwszej pomocy w razie przedawkowania
 • udzielanie informacji na temat oferty socjalnej, ofert terapeutycznych
 • kierowanie innych placówek pomocowych, medycznych, terapeutycznych; do programów metadonowych, kierowanie klientów do noclegowni dla bezdomnych, klinik HIV/AIDS, kierowanie na bezpłatne badania RTG, pomoc w uzyskaniu dostępu do opieki medycznej
 • poradnictwo HIV/AIDS, informacje o placówkach wykonujących testy na obecność przeciwciał wirusa HIV
 • kontakt pośredniczący między rodziną i uzależnionym członkiem tej rodziny
 • motywowanie do podjęcia terapii abstynencyjnej, substytucyjnej
 • dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie redukcji szkód, skierowanych do policji, służb więziennych, pracowników administracji publicznej i innych


 


 
 

moje leczenie mój wybór