Prowadzimy programy redukcji szkód kierowane głównie do osób dorosłych, iniekcyjnie używających narkotyki.

95% naszych klientów stanowią osoby w wieku 25 - 40 lat.

Większość z nich zakażona jest wirusem HCV, ok.30 % wirusem HIV. Znaczną grupę stanowią bezdomni, osoby z różnymi schorzeniami.

Nasze aktywności:

 


 


 
 

moje leczenie mój wybór