Program wymiany igieł i strzykawek

 

Program wymiany igieł i strzykawek polega na dotarciu do jak największej ilości osób używających narkotyki drogą iniekcji (dożylnie) ze sterylnymi, jednorazowymi igłami i strzykawkami. Sprzęt ten wydawany jest za darmo.

Pracownicy uliczni mają ze sobą specjalne pojemniki do zbierania zużytego sprzętu iniekcyjnego. Po zapełnieniu, pojemnik jest niszczony w spalarni odpadów sanitarnych. W ten sposób program przyczynia się do ograniczenia ilości brudnych igieł i strzykawek mogących zagrażać w przypadkowy sposób innym osobom.

Pracownicy programu wymiany strzykawek są odpowiednio przygotowani do kontaktu z uzależnionymi, którego celem jest również edukacja i służenie pomocą w zakresie rozwiązywania problemów.

Oczywiście program wymiany to nie tylko wydawanie igieł i strzykawek. Programy tego typu, realizowane w środowisku osób używających narkotyki - przybliżają uzależnionym kontakt z terapeutą, z placówkami leczniczymi, socjalnymi i medycznym Często programy wymiany strzykawek są swojego rodzaju pomostem pomiędzy środowiskiem narkomanów a systemem leczenia uzależnień i pomocy uzależnionym.

W Polsce nadal epicentrum zakażeń HIV/AIDS nadal związane jest z przyjmowaniem narkotyków drogą dożylną - takie zakażenia stanowią ok 50% wszystkich stwierdzonych przypadków HIV. Osoby przyjmujące dożylnie narkotyki, mając utrudniony dostęp do igieł i strzykawek - narażone są na wiele chorób zakaźnych. Zapewniając im dostęp do czystych strzykawek ograniczamy te groźne dla zdrowia publicznego zjawiska.

Roczny koszt realizacji jednego programu wymiany obsługującego ok. tysiąca osób dożylnie stosujących narkotyki - to mniej więcej tyle samo, co koszt rocznego leczenia 2-3 osób chorych na AIDS. Leczenie antyretrowirusowe jest kosztowne, niewystarczająco skuteczne i trwa wiele lat. Jak do tej pory wszyscy specjaliści są zgodni co do tego, że organizowanie programów wymiany jest najtańszym i najbardziej efektywnym sposobem profilaktyki HIV wśród osób przyjmujących narkotyki.


 


 
 

moje leczenie mój wybór