DROP IN POINT

Drop inNazwa DROP IN POINT oznacza niskoprogową placówkę pomocy socjalnej dla wybranej kategorii osób wykluczonych społecznie czy defaworyzowanych, na przykład bezdomnych, prostytuujących się, uzależnionych, uchodźców, obcokrajowców przebywających w danym kraju nielegalnie czy dla dzieci ulicy.

Przymiotnik niskoprogowa wskazuje, że dostęp do programu jest mało sformalizowany, bezpłatny, a rezygnacja przez klienta z usług nie utrudnia ponownego skorzystania z nich. Dla wzmocnienia dostępności i efektywności w programach „drop in” stosuje się nierzadko zasadę anonimowości.

Z oferty DROP IN POINT mogą korzystać również przedstawiciele pozostałych podlegających marginalizacji grup czynnie używający narkotyki. Zazwyczaj w skład standardowego zaplecza takiego programu wchodzi świetlica, punkt dystrybucji żywności, łaźnia, toalety, pralnia, punkt zbiórki i dystrybucji używanej odzieży, punkt wymiany igieł i strzykawek, pokój higieniczny, punkt konsultacyjno-informacyjny.

Punkt DROP IN to spokojna i bezpieczna przestrzeń służąca osobie uzależnionej dla zaspokojenia jej podstawowych potrzeb takich jak: skorzystanie z toalety, pralni, pokoju higienicznego, czy wymiany sprzętu do iniekcji. Natomiast dla społeczeństwa pierwszym odczuwalnym efektem jego działania jest zniknięcie osób uzależnionych z miejsc publicznych, a dla pracowników programów redukcji szkód punkt DROP IN jest m. in. skutecznym narzędziem prewencji HIV/AIDS i miejscem naboru do programów metadonowych.


 


 
 

moje leczenie mój wybór