niedziela, 31 październik 2010 12:14

HIV wśród osób używających narkotyków - Lipiec 2010

Osoby używające narkotyków korzystające z oferty profilaktyki zakażeń HIV, leczenia czy opieki zbyt często spotykają się z dyskryminacją, napiętnowaniem i złym traktowaniem. Niektórzy członkowie społeczeństwa uważają, że użytkownicy zasługują na mniejsze współczucie niż ci, którzy są zakażeni HIV, ale nie używają narkotyków, ponieważ problemy zdrowotne użytkowników wynikają z ich własnej winy. Narażanie swojego organizmu na szkodliwe działanie różnych substancji jest postrzegane jako moralna lub osobista słabość. Nawet wśród pracowników ochrony zdrowia jest wiele uprzedzeń wobec osób, które używają narkotyków i są zakażone HIV.

Użytkownicy narkotyków nie przestrzegają zaleceń dotyczących leczenia. - Metaanaliza przestrzegania terapii antyretrowirusowej przeprowadzona na podstawie 38 badań i prawie 15 000 przebadanych pacjentów, z których 76% używało narkotyków, wykazała, że całkowity stopień przestrzegania terapii był podobny jak u pacjentów, którzy zakazili się poprzez kontakty seksualne i poddają się leczeniu antyretrowirusowemu. Lepsze wyniki leczenia antyretrowirusowego wiązały się z uczestnictwem w terapii substytucyjnej, otrzymywanym wsparciem psychospołecznym lub oboma tymi czynnikami. Metaanaliza pozwoliła wyciągnąć wnioski, że osoby HIV-pozytywne używające narkotyków niesłusznie są traktowane jako nieprzestrzegające zaleceń i rzadziej osiągające pożądane wyniki w leczeniu niż te, które narkotyków nie używają.

 

Osoby używające narkotyków nie reagują tak dobrze na leki antyretrowirusowe jak pacjenci nieużywający narkotyków. - Porównanie liczby zgonów wśród 3116 pacjentów po raz pierwszy stosujących leki antyretrowirusowe (Vancouver, Kanada), z których 915 iniekcyjnie używało narkotyków, po 84 miesiącach od rozpoczęcia leczenia wykazało podobną całkowitą śmiertelność. W wielowymiarowym modelu Coxa aktualizowanym czasowo, zagrożenie śmiercią wśród osób iniekcyjnie używających narkotyków i wśród tych, które tego nie robiły, nie różniło się w sposób istotny statystycznie (1,09, 95% CI 0,92-1,29). Iniekcyjne używanie narkotyków nie wiązało się ze zwiększoną liczbą zgonów wśród pacjentów, którzy poddali się leczeniu antyretrowirusowemu.

Trudno prowadzić badania wśród użytkowników narkotyków, ponieważ rzadko kiedy uczestniczą oni w badaniach aż do ich zakończenia, tym samym je utrudniając lub wręcz uniemożliwiając ich prowadzenie. - Pierwszym badaniem klinicznym fazy trzeciej mającym na celu ocenę skuteczności szczepionki przeciwko HIV w kraju rozwijającym się było badanie AIDSVAX B/E (VaxGen) przeprowadzone w Bangkoku w Tajlandii wśród 2546 osób iniekcyjnie używających narkotyków. Chociaż skuteczność szczepionki nie została potwierdzona, po 36 miesiącach badanie to zakończyło 2295 (90,1%) uczestników przy całkowitym występowaniu nowych zakażeń HIV na poziomie 3,4 na 100 osobo-lat.

 

POBIERZ CAŁOŚĆ


 


 
 

moje leczenie mój wybór