czwartek, 22 sierpień 2013 11:13

Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2012/2013

Raport prezentuje najnowsze dane, na temat tego jak działa obecna Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Opisuje zarówno działania policji, prokuratorów oraz sądów wobec osób uzależnionych od narkotyków lub narkotyków używających. Analizuje skuteczność nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która miała miejsce w 2011 roku.

 

Analiza przypadków zawarta w tym raporcie pokazuje, że pomimo zapowiedzi zmian, organa ścigania nadal zamiast efektywnie eliminować dealerów narkotykowych, zajmują się raczej produkcją przestępców ścigając uzależnionych lub rekreacyjnych użytkowników rynku narkotykowego - pisze we wstępie do Raportu prof. Monika Płatek.

Raport zawiera także rekomendacje - dalsze rozwiązania dla normalizacji i humanizacji prawa narkotykowego w Polsce.

Biuro Rzecznika istnieje od 2009 roku. Powstało z inicjatywy Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej i Stowarzyszenia Pacjentów Substytucyjnych JUMP 93’. Impulsem była potrzeba zagwarantowania osobom uzależnionym od narkotyków i używającym pomocy prawnej. Była nią również potrzeba poprawy sytuacji leczenia uzależnia od narkotyków w Polsce.


 


 
 

moje leczenie mój wybór